24.3.2016 proces moreti 24.3.2016 proces moreti

Chceli by ste byvať v kvalitnom rodinnom dome a neviete ako? Pozrite si našich 5 jednoduchých krokov ako sa dostat k Vášmu vlastnému moreti domu

26.3.2014
7.1.2014 otvorenie showroomu 7.1.2014 otvorenie showroomu

dnes naplno otvarame showroom designlife našej partnerskej spoločnosti almon

12.2.2014
1.10.2013 showroom designlife 1.10.2013 showroom designlife

stále pilne pracujeme na našom pripravovanom SHOWROOM DESIGNLIFE

24.10.2013
10.09.2013 stahujeme sa 10.09.2013 stahujeme sa

od dnes nás nájdete na novej adrese: farebný dom designu, Bajkalská 7/a, 831 04 Bratislava

24.10.2013
11.10.2012 ce.za.ar. 2012 11.10.2012 ce.za.ar. 2012

CASA PUEBLO získala v XI. ročníku Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE.ZA.AR. 2012
ocenenie za najlepší bytový dom

11.2.2014

Špecializujeme sa na poskytovanie komplexných služieb
v oblasti návrhu a realizácie investičných zámerov

 

V rámci našich služieb Vám vieme zabezpečiť:


 

intention book

je produkt spoločnosti MORETI s obsahom kompletných informácií o danom investičnom zámere, ktorý bude ponúkaný vybranými realitnými maklérmi spolu s nehnuteľnosťou ako ucelený balík potencionálnym klientom. Po jeho prelistovaní sa záujemca o nehnuteľnosť ihneď dostane do obrazu, aké možnosti ponúka daná nehnuteľnosť.


Pomoc s výberom a kúpou nehnuteľnosti:

Vieme Vám odborne poradiť pri výbere Vašej nehnuteľnosti, prípadne pozemku, vzhľadom na orientáciu svetové strany, pripojenie na inžinierske siete, odhad náročnosti realizácie Vášho zámeru vzhľadom k tvaru a výškového usporiadania pozemku, stavu nehnuteľnosti, bytu, posúdenie požadovanej cenovej hladiny za nehnuteľnosť, v prípade ak chcete kupovať nehnuteľnosť pre účely investície Vám vieme vyhotoviť feasibility study (štúdia realizovatelnosti projektu)


Predprojektová príprava

V rámci predprojektovej prípravy Vám zabezpečíme všetky potrebné posudky, prieskumy a zamerania potrebné k bezproblémovému priebehu celej realizácie Vášho zámeru


Štúdia - koncepčný návrh priestoru (stavby)

Slúži ako podklad pre celkovú realizáciu Vášho zámeru. V štúdii je  zakotvený základný design budúceho diela, hmotovo-priestorový koncept, vyber základných materiálov, farebnosť, koncepčný návrh sieti a inštalačných rozvodov, odhad celkových nákladov (projekt+realizácia), celkový harmonogram


Realizačný projekt

Kompletný realizačný projekt s podrobnou cenovou ponukou a podrobným harmonogramom prác

projekt  obsahuje: celkové riešenie, dielenskú dokumentáciu atypických zariadovacích prvkov, výkazy a výmery prvkov, presnú špecifikáciu a katalógové listy všetkých materiálov a zariadovacích prvkov.


Inžinierska činnosť

Vieme Vám zabezpečiť kompletnú inžiniersku činnosť s vybavením všetkých potrebných povolení a ohlásení v kontakte so stavebným úradom, správcami sietí a všetkých dotknutých orgánov.


Realizácia

Realizácia a kompletná dodávka stavebných zámerov na kľuč našim realizačným teamom za pomoci odborne preverených realizátorov a odborníkov